Poznavanje fizikalnih zakonitosti u kreiranju fizioterapijskog procesa

Stručni rad
https://doi.org/10.24141/1/3/2/13

Ivana Crnković ; Zdravstveno veleučilište Zagreb, Zagreb, Hrvatska
Dalibor Perković ; Zdravstveno veleučilište Zagreb, Zagreb, Hrvatska
Janko Babić ; Zdravstveno veleučilište Zagreb, Zagreb, Hrvatska
Danijela Dobrić ; Zdravstveno veleučilište Zagreb, Zagreb, Hrvatska

Puni tekst: hrvatski, pdf (2 MB)

Sažetak
Fizika je jedna od ključnih prirodnih znanosti u fizioterapijskoj praksi. Cilj ovoga istraživanja bio je ispitati poznavanje i primjenu fizikalnih zakonitosti u fizioterapijskom procesu kod studenata preddiplomskog studija fizioterapije. U istraživanju su sudjelovala 92 studenta druge i treće godine, koji su položili ispit iz predmeta Fizika na prvoj godini studija. Za potrebe ovog istraživanja konstruiran je test čiji su zadaci tematski povezani s primjenom fizikalnih zakonitosti u kreiranju fizioterapijskog procesa.
Prema rezultatima, najviše studenata ima vrlo dobar (39,1 %) ili izvrstan (43,5 %) uspjeh postignut na predmetu Fizika. Percipiranu razinu znanja o utjecaju fizikalnih zakonitosti u svrhu objektivizacije i poboljšanja kvalitete fizioterapijskog procesa studenti ocjenjuju ocjenom dobar. Na ukupnom uzorku dvije trećine studenata smatra da je poznavanje fizikalnih zakonitosti važno ili vrlo važno u kreiranju fizioterapijskog procesa. Ukupno 60 % studenata točno je odgovorilo na dva ili tri od mogućih pet pitanja na testu. Iz rezultata je vidljivo da u broju točnih odgovora postoji statistički značajna razlika s obzirom na godinu studija, pri čemu su studenti druge godine studija fizioterapije dali više točnih odgovora u odnosu na studente treće godine. Rezultati istraživanja ukazuju da ne postoji statistički značajna povezanost točnih odgovara studenata s njihovom završnom ocjenom, samoprocjenom znanja iz područja fizike te dostupnošću stručne i znanstvene literature.
Rezultati ovog istraživanja omogućuju izradu smjernica povezanih s oblikovanjem strategija za unaprjeđenje kvalitete nastavnog plana i programa predmeta Fizika na studiju fizioterapije u cilju primjene fizikalnih zakonitosti u fizioterapijskom procesu.

Ključne riječi
fizikalne zakonitostifizioterapijski procesfizika