Stavovi studenata sestrinstva o važnosti komunikacijskih vještina na engleskome jeziku

Stručni rad
https://doi.org/10.24141/1/3/2/12

Tatjana Badrov ; Visoka tehnička škola u Bjelovaru, stručni studij sestrinstva, Bjelovar, Hrvatska
Ivana Jurković ; Visoka tehnička škola u Bjelovaru, stručni studij sestrinstva, Bjelovar, Hrvatska

Puni tekst: engleski, pdf (2 MB)

Sažetak
Izazovi koje pred prvostupnike sestrinstva stavlja suvremeno tržište rada usmjereno prema internacionalizaciji znanja, vještina i kompetencija svakim su danom sve izraženiji. Stoga je sve razvidnije da će budući naraštaji prvostupnika sestrinstva biti suočeni sa zahtjevima na radnome mjestu koji se mogu ispuniti samo kroz interdisciplinarnost u stjecanju kompetencija. Mobilnost radne snage, geopolitička situacija u Europi i svijetu te kontinuirani razvoj informacijskih tehnologija samo su neki od razloga zašto je nužno da u sestrinske kompetencije svakako budu uključene komunikacijske vještine na stranim jezicima, a prvenstveno na engleskom jeziku koji u današnje vrijeme služi kao lingua franca u poslovnom, stručnom i znanstvenom svijetu.
U svrhu utvrđivanja stavova budućih stručnih prvostupnika sestrinstva o važnosti komunikacijskih vještina na engleskome jeziku, provedeno je istraživanje među studentima stručnoga studija sestrinstva Visoke tehničke škole u Bjelovaru. U tu je svrhu izrađen upitnik koji u potpunosti odgovara ciljevima istraživanja. Upitnik sadrži pet dijelova. Prvi dio uključuje opće podatke o ispitaniku, dok drugi, treći i četvrti dio sadrže po pet tvrdnji o važnosti komunikacijskih vještina na engleskome jeziku u područjima govora, čitanja i pisanja. Peti dio upitnika sadrži tri pitanja opće procjene i samoprocjene komunikacijskih vještina na engleskom jeziku. Rezultati istraživanja opisani su metodama deskriptivne statistike, dok su metode inferencijalne statistike primijenjene za utvrđivanje razlika između studenata prve i treće godine s obzirom na stavove prema važnosti komunikacijskih vještina na engleskom jeziku te važnosti učenja engleskog jezika kao jezika struke u okviru studija.

Ključne riječi
engleski jezikkomunikacijske vještinesestrinstvostavovi studenata