Kombinirani kognitivno-bihevioralni i farmakološki tretman poslijeporođajne depresije – prikaz slučaja

Ostalo
https://doi.org/10.24141/1/4/1/7

Marta Gašparović ; Klinika za psihijatriju, Klinički bolnički centar Osijek, Osijek, Hrvatska

Puni tekst: hrvatski, pdf (2 MB)

Sažetak
Među mentalnim poteškoćama u babinju po učestalosti i po kliničkom značaju ističe se poslijeporođajna depresija. Kognitivni model poslijeporođajne depresije naglašava ulogu specifičnih disfunkcionalnih majčinskih kognicija, sadržajno povezanih s nerealističnom idealizacijom majčinstva, majčinom samoefikasnošću i percepcijom od strane drugih. Uslijed stresora roditeljstva aktiviraju se nerealistična pravila i vjerovanja te dovode do pojave i održavanja simptoma depresije.

U radu je prikazana kognitivna konceptualizacija pacijentice koja je razvila poslijeporođajnu depresiju nakon rođenja prvog djeteta te terapija u trajanju od deset seansi vođena po načelima kognitivno-bihevioralne terapije, paralelno uz farmakoterapiju sertralinom.

Ključne riječi
poslijeporođajna depresijakognitivno-bihevi- oralna terapija