Zadovoljstvo pacijenata uslugama bolničke ishrane

Izvorni znanstveni članak
https://doi.org/10.24141/1/4/1/3

Amer Ovčina ; Sveučilišni klinički centar Sarajevo, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Sebija Izetbegović ; Sveučilišni klinički centar Sarajevo, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Ernela Eminović ; Sveučilišni klinički centar Sarajevo, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Puni tekst: engleski, pdf (2 MB)

Sažetak
Uvod:
Zadovoljstvo pacijenata sve se više upotrebljava kao indikator kvalitete u zdravstvenom sektoru. Ispitivanje zadovoljstva ili iskustava pacijenata s prehranom u bolnici predstavlja važan segment koji utječe na opće zadovoljstvo pruženim zdravstvenim uslugama u bolnici, a rezultati ispitivanja moraju služiti u svrhu poboljšanja kvaliteta usluga.

Cilj rada:
Ispitati zadovoljstvo pacijenata uslugama bolničke prehrane, ocijeniti stupanj zadovoljstva distribucijom hrane te prikazati preporuke za unaprjeđenje kvalitete bolničke prehrane.

Metode istraživanja:
Istraživanje je provedeno među 300 hospitaliziranih pacijenata u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Za istraživanje je primijenjen namjenski konstruiran anonimni anketni upitnik. Istraživanje je provedeno u periodu od 1. svibnja do 31. kolovoza 2017.

Rezultati istraživanja:
Naše je istraživanje pokazalo da su ispitanici u najvećem broju slučajeva zadovoljni bolničkom prehranom. Manji je broj ispitanika nezadovoljan hranom iz centralne kuhinje, i to 5%, 25% ispitanika nije zadovoljno nutritivnom vrijednošću obroka, 6% jelovnikom, a 10% provođenjem dijetetskog tretmana.

Zaključak:
Prehrana pacijenata za vrijeme bolničkog tretmana ima važan utjecaj na cjelokupni oporavak od bolesti i znatno utječe na opće zadovoljstvo pacijenta tretmanom u bolnici. Manji broj ispitanika subjektivno percipira nezadovoljstvo nutritivnom vrijednošću obroka i provođenjem propisane dijete.

Ključne riječi
hranazadovoljstvopacijentibolnicakvaliteta