Fizioterapijski protokol kod odraslih bolesnika nakon traumatske ozljede mozga

Stručni rad
https://doi.org/10.24141/1/4/2/13

Zdravko Maček; Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, Krapinske Toplice, Hrvatska
Mario Kolar ; Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, Krapinske Toplice, Hrvatska
Krešimir Stubičar; Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, Krapinske Toplice, Hrvatska
Mario Mandić; Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, Krapinske Toplice, Hrvatska

Puni tekst: hrvatski, pdf (693 KB)

Sažetak
Uvod. Protokoli obuhvaćaju smjernice i preporuke fizioterapeuta, liječnika i ostalih članova tima u rehabilitaciji bolesnika nakon traumatskih ozljeda mozga (TOM). Traumatske ozljede mozga posljedica su djelovanja fizičke sile koje uzrokuje primarna ili sekundarna oštećenja mozga. Nakon ozljede mozga funkcionalni status bolesnika može biti u rasponu od sposobnosti aktivnog sudjelovanja u rehabilitacijskim procesima, do stanja vigilne kome ili perzistentnoga vegetativnog stanja. Cilj i svrha izrade protokola jest osiguranje standarda kvalitete i ujednačenost fizioterapijskih postupaka u procesu neurorehabilitacije odraslih bolesnika s TOM-om. Protokol definira metode procjene, postavljanje ciljeva te metode fizioterapijske intervencije.

Metode. Izrada fizioterapijskog protokola temelji se na pregledu relevantne literature s područja neurofizioterapije, koja uključuje kliničke smjernice, znanstvene i stručne članke te sekundarne izvore informacija.

Rezultati i rasprava.
Fizioterapijska procjena sastoji se od pregleda, testova i mjerenja. Preporučeni standard procjene sadrži skalu za procjenu razine nesposobnosti (Disability Rating Scale), modificiranu Ashworthovu skalu, Test „ustani i idi” (Timed Up and Go Test), Test ustajanja (Sit to Stand Test), Bergovu skalu balansa (Berg Balance Scale), vizualno-analognu skalu boli i goniometriju. Planiranje i provedba fizioterapeutske intervencije kod bolesnika u komi, vegetativnom statusu i minimalnoj svjesnosti uključuje: prevenciju komplikacija
inaktiviteta, multisenzoričku stimulaciju svijesti facilitaciju transfera, pozicioniranje u kolicima te facilitaciju kontrole glave, trupa i voljnih pokreta ekstremiteta. Planiranje i provedba fizioterapeutske intervencije kod bolesnika koji aktivno sudjeluju u terapijskim procesima dodatno uključuje: specifičnu mobilizaciju mišića, stimulaciju aktivnosti mijenjanja položaja u ležanju, uspravljanja u sjedeći položaj i sjedenja, ustajanja iz sjedećeg u stojeći položaj i stajanja, reedukaciju hoda, funkcionalni trening gornjih ekstremiteta, vježbe balansa i koordinacije, vježbe snage i izdržljivosti, primjenu ortoza te edukaciju bolesnika i obitelji.

Zaključak. Fizioterapijski protokol može osigurati ujednačenost i kvalitetu izvođenja fizioterapijskih postupaka u rehabilitaciji odraslih bolesnika s TOM-om, pri čemu se preporučene metode procjene i tretmana temelje na znanstvenim i stručnim dokazima učinkovitosti.

Ključne riječi
neurofizioterapijaTOMprotokolprocjenaintervencija