Osviještenost studentica Zdravstvenog veleučilišta o samopregledu dojke

Izvorni znanstveni članak
https://doi.org/10.24141/1/4/2/10

Antonija Šajnović; Zdravstveno veleučilište Zagreb, studentica studija sestrinstva
Ema Šerkić ; Zdravstveno veleučilište Zagreb, studentica studija sestrinstva
Matea Dumančić Zdravstveno veleučilište Zagreb, studentica studija sestrinstva
Ana Brčina; Zdravstveno veleučilište Zagreb, studentica studija sestrinstva
Snježana Čukljek; Zdravstveno veleučilište Zagreb, Zagreb, Hrvatska

Puni tekst: hrvatski, pdf (1 MB)

Sažetak
Rak dojke glavno je sijelo raka ženske populacije u Republici Hrvatskoj, a incidencija i mortalitet znatno su viši od europskog standarda. Prakticiranjem provođenja samopregleda svakog mjeseca rak dojke može se otkriti u ranijoj fazi nego kod žena koje ga ne obavljaju. Pokazalo se da je rano otkrivanje povezano sa smanjenjem morbiditeta i mortaliteta od raka dojke. Iako je samopregled dojke jednostavan za obavljanje, kratko traje i nema troškova, većina ga žena obavlja pogrešno ili ga uopće ne obavlja.

Svrha ovog istraživanja bila je procijeniti znanje, stav i učestalost obavljanja samopregleda dojke među studenticama Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu. Podaci su prikupljeni s pomoću upitnika koji je sadržavao sociodemografske podatke i 13 pitanja. U istraživanje je uključeno 528 studentica prve, druge i treće godine studija svih redovnih smjerova (medicinsko-laboratorijska dijagnostika, fizioterapija, sestrinstvo, radiološka tehnologija, sanitarno inženjerstvo i radna terapija).

Rezultati ukazuju da većina studentica ne obavlja samopregled. Mjesečno ga obavlja samo 32,89% studentica. Kao najčešći razlog za neobavljanje navode da misle da su premlade, a 24,43% studentica tvrdi da ne zna obaviti samopregled.

Potrebno je u nastavne sadržaje uključiti više predavanja o preventivnim postupcima, pravilnom izvođenju samopregleda te važnosti ranog otkrivanja raka dojke, kako bi znanje mogli primijeniti na sebi, a i kao budući zdravstveni djelatnici na pacijente. Također je potrebno organizirati što više preventivnih akcija i uključivati studente zdravstvenih struka u njih kako bi se veći broj mladih žena osvijestio o važnosti ranog otkrivanja raka dojke.

Ključne riječi
samopregled dojkepreventivne mjerekarcinom dojke