Seksualna funkcija u žena i tvrdnje semantičke diferencijalne skale

Izvorni znanstveni članak
https://doi.org/10.24141/1/4/2/6

Andrej Starc ; Fakultet zdravstvenih studija, Katedra za javno zdravstvo, Sveučilište u Ljubljani, Ljubljana, Slovenija

Puni tekst: engleski, pdf (703 KB)

Sažetak
Svrha istraživanja bila je procijeniti korelacije između demografskih varijabli i tvrdnji iz Indeksa ženske seksualne funkcije i pitanja iz Semantičke diferencijalne skale ženske seksualne funkcije. Podaci su prikupljeni putem online ankete.

Metode: Na temelju testiranja šest tvrdnji Indeksa ženske seksualne funkcije Kolmogorov-Smirnovljevim i Shapiro-Wilkovim testom primijenjena je neparametarska statistička analiza sa Spearmanovim koeficijentom korelacije i hi-kvadrat testom. Statistička razina značajnosti postavljena je na p < 0,05.

Rezultati: Uzorak se sastojao od isključivo ženskih sudionika u dobi od 18 do 89 godina. Većina sudionica (n = 287, 66,9%) bila je u vezi (ali nisu bile udane), još uvijek su pohađale fakultet (n = 178; 41,5%) i bile su pripadnice katoličke vjeroispovijesti (n = 267, 62,2%).

Zaključak: Najmlađe sudionice iskazale su najvišu razinu zadovoljstva nakon spolnog odnosa i one uglavnom poduzimaju inicijativu za stupanje u spolni odnos. Međutim, one su uglavnom doživjele bol nakon spolnog odnosa. Udane sudionice najčešće su postizale orgazam (na bilo koji način), bile su uzbuđene tijekom spolnog odnosa i osjećale zadovoljstvo nakon njega. Viša razina obrazovanja pozitivnije utječe na sam spolni odnos (postizanje orgazma, lubrikacija) i osjećaj užitka nakon spolnog odnosa. Međutim, istodobno, sudionice su osjećale bol tijekom i nakon spolnog odnosa, bile su zabrinute sviđaju li se svojim partnerima te su bile zabrinute zbog toga što nisu bili mentalno prisutne (npr. sanjarenje ili maštanje o tome da su s nekim drugim) tijekom spolnog odnosa. Sudionice s jednim seksualnim partnerom u prethodnoj godini doživjele su orgazam i osjećale zadovoljstvo nakon spolnog odnosa, ali su osjećale bol tijekom spolnog odnosa. S porastom broja seksualnih partnera pojačala se lubrikacija, kao i uzbuđenje tijekom spolnog odnosa te osjećaj zadovoljstva. Nadalje, bol je bila prisutna tijekom i nakon spolnog odnosa.

Ključne riječi
orgazamklitorisvaginaseksualna disfunkcija kod ženalubrikacijauzbuđenje