Stavovi stanovništva o cijepljenju djece u Brčko distriktu BiH

Izvorni znanstveni članak
https://doi.org/10.24141/1/4/2/3

Sead Šadić ; Vlada Brčko distrikta BiH, Brčko distrikt Bosne i Hercegovine

Puni tekst: hrvatski, pdf (702 KB)

Sažetak
Cijepljenje je najveće postignuće u medicini za liječenje zaraznih bolesti. Cijepljenjem su neke zarazne bolesti iskorijenjene, dok su druge gotovo iskorijenjene. Međutim, i uz to neki roditelji ne cijepe svoju djecu. Na to utječu njihovi stavovi prema cijepljenju. Ovaj se rad bavi istraživanjem stavova stanovništva prema cijepljenju. Istraživanje je provedeno na teritoriju Brčko distrikta BiH te je primijenjen mrežni anketni upitnik. S pomoću anketnog upitnika najprije su dobiveni podaci o karakteristikama ispitanika, a u drugom dijelu upitnika ispitani su njihovi stavovi prema cijepljenju djece. Istraživačka faktorska analiza (EFA) grupirala je obje skupine tvrdnji u dva faktora.

Ispitivanje stavova stanovništva prema cijepljenju provedeno je s pomoću dvije skupine od po 13 pitanja, i to afirmacijskih i negacijskih pitanja o cijepljenju. Na temelju dobivenih odgovora izvršeno je grupiranje ispitanika prema njihovim stavovima, i to: ako je većina odgovora ispitanika bila pozitivna, onda su oni grupirani u skupinu ispitanika koji imaju pozitivan stav i obratno. Istraženo je imaju li ispitanici koji su imali negativan stav prema negacijskim pitanjima pozitivan stav prema afirmacijskim pitanjima i obratno. Analiza varijance dokazala je da su stavovi ispitanika nepromijenjeni i stalni. Ovo istraživanje dalo je dobre temelje za razumijevanje stavova stanovništva prema cijepljenju djece koji bi se sljedećim istraživanjima još produbili te bi poslužili za izradu strategija za cijepljenje djece u javnom zdravstvu.

Ključne riječi
cijepljenje djece; stavovi stanovništva; cijepljenje; faktorska analiza; analiza varijance