Ultrazvučna procjena fetalne prsne duljine kao prediktor gestacijske dobi kod nigerijske populacije

Izvorni znanstveni članak
https://doi.org/10.24141/1/4/2/8

Joseph Dimas ; Department of Radiology, Federal Medical Centre Katsina, Katsina State, Nigeria
Nwobi Ivor ; Department of Radiography, University of Maiduguri, Nigeria
Wiam Elshami ; Department of Medical Diagnostic Imaging, University of Sharjah, Sharjah, United Arab Emirates
Joseph Dlama ; Department of Radiology, Abubakar Tafawa Balewa University Teaching Hospital Bauchi, Nigeria

Puni tekst: engleski, pdf (832 KB)

Sažetak
Uvod: Ultrazvučni uređaji koji se upotrebljavaju u našem području koriste se softverskim programom koji sadrži normativne vrijednosti koje ne odgovaraju domaćem stanovništvu. Nadalje, kako trudnoća odmiče, točnost većine biometrijskih parametara u predviđanju gestacijske dobi varira zbog rasnih morfoloških razlika te se povećava mogućnost pogreške. Stoga postoji i potreba za ovim istraživanjem.

Svrha istraživanja: Utvrditi ultrazvučne normativne vrijednosti fetalne prsne duljine za lokalnu populaciju (pripadnici crne rase) i usporediti s vrijednostima koje se primjenjuju za pripadnike bijele rase.

Materijali i metode: Žene trudne s jednim djetetom, koje su zanijele prirodnim putem i koje su zadovoljavale pojedinačne kriterije za uključivanje u istraživanje, redom su uključivane u istraživanje. Prilikom istraživanja u obzir je uzeta i Helsinška deklaracija iz 1975. godine. Prospektivno presječno istraživanje provedeno je u Saveznom medicinskom centru Azare, Bauchi. Istraživanje je obuhvatilo 253 žene koje su se bile trudne između 16 i 38 tjedana. 2D ultrazvuk primijenjen je za mjerenje fetalne prsne duljine (od korijena vrata do dijafragme) na razini presjeka kroz četiri srčane komore.

Rezultati: Dobivene su normalne vrijednosti fetalne prsne duljine koje imaju linearnu i statistički značajnu povezanost s tjednima trudnoće (r2 = 0,81, P ≤ 0,001). Fetalna prsna duljina ima stopu rasta od 0,182 cm tjedno.

Zaključak: Nema statistički značajne razlike između vrijednosti fetalne prsne duljine za stanovništvo na kojem se vršilo istraživanje (crna populacija) i za bijelu populaciju. Stoga se vrijednosti fetalne prsne duljine koje se primjenjuju za bijelu populaciju mogu primjenjivati za valjanu procjenu gestacijske dobi kod crne populacije. Prediktivna je jednadžba za izračun gestacijske dobi: y = 3,61x + 11,95, gdje je y = gestacijska dob u tjednima i x = prsna duljina.

Ključne riječi
fetalna prsna duljinagestacijska dobprikaz presjeka kroz četiri srčane komoreultrazvuk