Utjecaj primjene Amadea u neurorehabilitaciji ruke kod osoba nakon moždanog udara

Izvorni znanstveni članak
https://doi.org/10.24141/1/4/2/11

Mark Tomaj; Poliklinika Glavić Zagreb, Zagreb, Hrvatska
Mile Marinčić; Visoka škola Ivanić-Grad, Ivanić-Grad, Hrvatska

Puni tekst: hrvatski, pdf (1021 KB)

Sažetak
Uvod: Moždani je udar oboljenje moždanih struktura, što rezultira smanjenom mogućnošću kretanja, smetnjama u koordinaciji pokreta i hoda. Treći je uzrok smrtnosti u svijetu, a drugi uzrok smrtnosti u Hrvatskoj. Osobe koje su preboljele moždani udar znaju imati teška oštećenja te ograničenosti kretanja i probleme s percepcijom. Iako se kod rehabilitacije osoba koje su imale moždani udar najviše primjenjuju tradicionalne metode rehabilitacije, danas se u neurorehabilitaciji sve više primjenjuje robotika. Robotika u neurorehabilitaciji osoba nakon moždanog udara ima svoje mjesto u rehabilitacijskom protokolu. Cilj je neurorobotike potpomognuta rehabilitacija za gornje i donje ekstremitete u svrhu oporavka oštećene motorike kako bi pružala pomoć bolesnicima u obavljanju svakodnevnih aktivnosti. Ovim smo radom ispitali utjecaj robotskoga terapijskog uređaja Amadeo na rehabilitaciju funkcije šake. Glavni je cilj robotskog terapijskog uređaja Amadeo usmjerena vježba dostizanja zadataka sa stalnim povećanjem intenziteta i broja ponavljanja. Rad će upozoriti i na moguće etičke probleme s kojima se suvremena medicina susreće, pogotovo kad je u pitanju primjena suvremene tehnologije u rehabilitacijskim procesima. Ovo je nabačaj etičkog osvrta u radu i postavlja otvorena pitanja za daljnja istraživanja u budućnosti.

Cilj rada: Ispitati učinak robotskog terapijskog uređaja Amadeo na povećanje opsega pokreta i snage, smanjenje tonusa i spazma u šaci kod osoba nakon moždanog udara.

Metode: Za provjeru uspješnosti provedena su mjerenja na početku i na kraju terapije robotskim terapijskim uređajem Amadeo. Mjerenja se odnose na opseg pokreta, snagu, tonus i spazam po modificiranoj Ashworthovoj skali.

Rezultati i zaključci: Rezultati mjerenja snage šake pokazali su statistički značajnu razliku između rezultata mjerenja na početku i kraju terapije. Robotski terapijski uređaj Amadeo siguran je i često se primjenjuje za klinička istraživanja.

Ključne riječi
moždani udarneurorehabilitacijaetika robotikarobotski terapijski uređaj Amadeo