Validacija testova prijetransfuzijskog ispitivanja pretraživanja i identifikacije antieritrocitnih protutijela primjenom DG Gel kartica

Izvorni znanstveni članak
https://doi.org/10.24141/1/4/2/4

Mirela Raos; Klinički zavod za transfuzijsku medicinu i transplantacijsku biologiju, KBC Zagreb, Zagreb, Hrvatska
Jurjana Novoselac ; Klinički zavod za transfuzijsku medicinu i transplantacijsku biologiju, KBC Zagreb, Zagreb, Hrvatska
Iva Lucija Burnać ; Klinički zavod za transfuzijsku medicinu i transplantacijsku biologiju, KBC Zagreb, Zagreb, Hrvatska
Marija Lukić ; Klinički zavod za transfuzijsku medicinu i transplantacijsku biologiju, KBC Zagreb, Zagreb, Hrvatska
Ivana Leskovar ; Klinički zavod za transfuzijsku medicinu i transplantacijsku biologiju, KBC Zagreb, Zagreb, Hrvatska
Branka Golubić Ćepulić ; Klinički zavod za transfuzijsku medicinu i transplantacijsku biologiju, KBC Zagreb, Zagreb, Hrvatska

Puni tekst: engleski, pdf (646 KB)

Sažetak
Uvod
Testovi za predtransfuzijsko ispitivanje razlikuju se prema osjetljivosti i specifičnosti i trebalo bi ih validirati prije primjene za rutinski rad. Cilj ove studije bio je procijeniti dijagnostičku točnost sustava aglutinacije u mikrostupcu Grifols DG Gel i usporediti podatke s još dva sustava aglutinacije u mikrostupcu koji se primjenjuju u našem laboratoriju: Ortho BioVue i Bio-Rad. Posebna pozornost posvećena je upotrebi više bočica test eritrocita kod sustava Grifols DG Gel u usporedbi s drugim sustavima kako bi se istražilo povećava li se osjetljivost za klinički značajna protutijela.

Materijal i metode
Svi uzorci testirani su paralelno karticama Grifols DG Gel, Ortho BioVue i Bio-Rad prema uputama proizvođača. Uzorci su obrađeni ručno. Ispitivanja su obavili obučeni i iskusni djelatnici. Ukupno je provedeno 419 ispitivanja na 302 uzorka.

Rezultati
Podudarni rezultati između sustava Grifols DG Gel i ostala dva sustava dobiveni su u 93,8% ispitivanja. Za pretraživanje antieritrocitnih protutijela sustavom Grifols DG Gel osjetljivost je bila 97,53%, specifičnost 100%, prediktivna pozitivna vrijednost 100% i prediktivna negativna vrijednost 97,73 %. Za identifikaciju specifičnosti protutijela točnost za sustav Grifols DG Gel bila je 96,03%, 97,22% za Ortho BioVue i 94,44% za Bio-Rad.

Zaključci
Sustav Grifols DG gel pokazuje visoku dijagnostičku točnost i siguran je za predtransfuzijsko ispitivanje. Upotrebom više bočica test eritrocita sustavom Grifols DG Gel u usporedbi s drugim sustavima povećava se osjetljivost za neke specifičnosti protutijela, posebno anti-Jka. To bi moglo imati velik utjecaj na prevenciju odgođenih transfuzijskih reakcija.

Ključne riječi
evaluacija programakrvne grupe i crossmatchingtestovi hemaglutinacijeeritrocitialoantitijela