Zdravstvene organizacije i odlučivanje: stil rukovođenja za rast i razvoj

Izvorni znanstveni članak
https://doi.org/10.24141/1/4/2/7

Alenka Žibert ; Klinički centar Ljubljana, Ljubljana, Slovenija
Andrej Starc ; Fakultet zdravstvenih studija, Katedra za javno zdravstvo, Sveučilište u Ljubljani, Ljubljana, Slovenija

Puni tekst: engleski, pdf (739 KB)

Sažetak
Uvod: Upravljanje promjenama postalo je ključni instrument u svakoj organizaciji i presudan je za njihov opstanak jer su promjene postale neizbježne. Način na koji se promjene uvode u svakodnevnu praksu važna je komponenta upravljanja promjenama. Upravljanje promjenama uključuje promišljeno planiranje i provedbu, kao i uključivanje zaposlenika. Uspjeh se temelji na odgovarajućem pristupu upravljanju, budući da stilovi vodstva izravno utječu na uvođenje promjena transformiranjem stavova zaposlenika. Cilj istraživanja bio je ispitati utjecaj različitih stilova vodstva na uspjeh uvođenja promjena.

Metode: Primijenjena je kvantitativna metodologija. Instrument istraživanja bio je validirani upitnik s pitanjima zatvorenog tipa. Četiri slovenska doma zdravlja bila su uključena u istraživanje.

Rezultati: Uspjeh uvedenih promjena statistički pozitivno korelira s transformacijskim stilom vodstva (p < 0,05), a negativno s laissez-faire stilom vodstva (p < 0,05). Procjena učinkovitosti stilova vodstva pozitivno korelira s transformacijskim, transakcijskim i laissez-faire stilom vodstva (p < 0,05). Međutim, jaka veza zabilježena je između transformacijskog stila vodstva i procijenjene učinkovitosti stilova vodstva i zadovoljstva uvedenim promjenama.

Zaključak: Tijekom proteklih desetljeća naglasak na promjeni pokazao se kao ključna značajka organizacijskog uspjeha. Promjene se uvode i temelje se na odgovarajućem stilu upravljanja koji ima izravan utjecaj na radno okruženje.

Ključne riječi
upravljanje promjenamaorganizacijske promjenezdravstvozdravstvene organizacijestilovi vodstva;transformacijski stil vodstvatransakcijski stil vodstvazadovoljstvo zaposlenika