Volume: 7; Number: 1; January 2021

  • BRUNO SPLAVSKI, KREŠIMIR ROTIM, MIA JURILJ, TOMISLAV SAJKO

Implementation of Specific Neurosurgical Protocol for Urgent Elective and Emergency Patients during the COVID-19 Pandemic in Croatia: Institutional Experience

Provedba specifičnoga neurokirurškog operacijskog postupnika u hitnih elektivnih i hitnih bolesnika tijekom pandemije bolesti COVID-19 u Hrvatskoj: Institucijsko iskustvo

  • MARINA CIGIĆ, JOSIPA ROŽMAN

Razvoj depresivnosti kod onkoloških bolesnika

Depression in Cancer Patients

  • ZVONIMIR SUPIČIĆ, ZVONIMIR PULJIĆ, MIRJANA MILIĆ, DIANA ARANZA

Zdravstvena pismenost studenata Sveučilišta u Splitu: presječna studija

Health Literacy of Students at the University of Split: Cross-Sectional Study

  • MARIJA MARINOVIĆ, MIRJANA TELEBUH, IVA LONČARIĆ KELEČIĆ, GORDANA GROZDEK ČOVČIĆ, ŽELIMIR BERTIĆ, MIHAELA GRUBIŠIĆ

Uključenost u fizioterapiju i tjelesne aktivnosti osoba s mijastenijom gravis

Involvement of Myasthenia Gravis Patients in Physiotherapy and Physical Activities

  • EMA ZEMAN, OLIVERA PETRAK

Stavovi studenata fizioterapije o psihijatrijskim bolesnicima

Attitudes of Physiotherapy Students towards Psychiatric Patients

  • EMA BUKOVIĆ, BILJANA KURTOVIĆ, CECILIJA ROTIM, VESNA SVIRČEVIĆ, ADRIANO FRIGANOVIĆ, DAMIR VAŽANIĆ

Compliance with Hand Hygiene Among Healthcare Workers in Preventing Healthcare Associated Infections – A Systematic Review

Suradljivost zdravstvenih djelatnika pri provedbi higijene ruku u sprječavanju infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi – sustavni pregled literature

  • DANIJEL BRKIĆ, JASNA BOŠNIR, ANDREA JAJETIĆ, IVANA PRSKALO, JASENKA ŠABARIĆ, ŽELJKA KUHARIĆ, ŽELJKA PAVLEK, MARIJAN BENIĆ, ALEKSANDAR RACZ

Žitarice i mlinski proizvodi kao dobar izvor magnezija u svakodnevnoj prehrani

Cereals and Milled Products as a Good Source of Magnesium in Everyday Diet

  • MAJA KARIĆ, ANA BOŽANIĆ, ANDREJ STARC

Uspostavljanje sustava za sigurnost pacijenata

Establishing a System for Patient Safety

  • ANNA PIEROBON, MIRJANA LANA KOSANOVIĆ LIČINA

Stavovi studenata Zdravstvenog veleučilišta o cijepljenju

Attitudes of Students of the University of Applied Health Sciences towards Vaccination