Volume: 7; Number: 2; April 2021

  •  KREŠIMIR ROTIM, BRUNO SPLAVSKI, FILIP VRBAN, ANTE ROTIM

Strategies for the Prevention of Complications in Brain Glioma Surgery: A Case Series Analysis
Strategije u prevenciji komplikacija kirurškog liječenja gliomskih tumora mozga:Analiza skupine slučajeva

  • PARACINO R., MANCINI F., LATTANZI S., DOBRAN M.

Risk Factors and Post-Operative Predictors for Recurrent Lumbar Disc Herniation: A Long-term Follow-up Study
Čimbenici rizika i poslijeoperacijski prediktori za ponavljajuću herniju lumbalnog diska: Dugoročno praćenje

  • CARNOT N NTAFAM, NWOBI IVOR, DAVID OTOHINOYI, OKIKIADE ADEDEJI, JOSEPH DIMAS

Sonographic Assessment of the Fetal Heart Circumference as a Predictor of the Gestational Age
Ultrazvučna procjena cirkumferencije fetalnog srca kao prediktor gestacijske dobi

  • LEDA RAČIĆ, ANDREJA BARTOLAC

Iskustvo svakodnevnog življenja ljevorukih osoba
Daily Life Experience of Left-handed Persons

  • ALEKSANDAR RACZ, DORA SMOLČIĆ JURDANA, KREŠIMIR ROTIM

Razlike u stavovima o klimatskim promjenama kod menadžera u turističkim smještajnim objektima različitih kategorija
Differences in Attitudes about Climate Change among Managers in Tourist Accommodation Facilities of Different Categories

  • MARIJA POCRNJIĆ, OZREN RAĐENOVIĆ, IVAN JURAK

Povezanost igračke pozicije na incidenciju ozljeda kod profesionalnih košarkašica u sezoni 2016./2017
Correlation between the Player Position and the Incidence of Injuries in Female Professional Basketball Players in the 2016/2017 Season

  • DORA JURIČKI, OLIVERA PETRAK, SNJEŽANA SCHUSTER

Mišljenje studenata i prvostupnika fizioterapije o teorijskoj i praktičnoj nastavi
Opinions of Students and Bachelors of Physiotherapy on Theoretical and Practical Teaching

  • LJUBICA HRNJKAŠ, ALEKSANDAR RACZ

Raspodjela ostataka pesticida između kore i pulpe naranče
Distribution of Pesticide Residues between Orange Peel and Pulp

  • ZLATKA KOZJAK MIKIĆ

Promjene u nekim aspektima mentalnog zdravlja adolescenata tijekom srednje škole
Changes in Certain Aspects of Adolescent Mental Health during High School

  • LIDIJA ŠOHER, INES BANJARI

Public Health Perspective on Magnesium
Magnezij iz perspektive javnog zdravstva