Ispitivanje povezanosti terapije Ayres senzoričke integracije (ASI®) uz terapijskog psa (AAT) i stupnja potrebne podrške djetetu prema Međunarodnoj klasifikaciji funkcioniranja, onesposobljenosti i zdravlja (MKF)

1 Davor Duić
2 Andreja Bartolac
3 Ksenija Baždarić

1 Centar za rehabilitaciju Silver, Zagreb
2 Zdravstveno veleučilište, Zagreb
3 Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija

Sažetak
Cilj je ovog istraživanja utvrditi povezanost uključivanja djeteta u terapiju Ayres senzoričke integracije (engl. Ayres sensory integration®, ASI) uz terapijskog psa (engl. animal assisted  therapy, AAT) i stupnja podrške koju dijete treba kroz zadatke, aktivnosti i regulaciju ponašanja prema određenim kategorijama Međunarodne klasifikacije funkcioniranja,  onesposobljenosti i zdravlja (engl. International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), MKF). U istraživanje je uključeno 30 djece s teškoćama u razvoju, od toga 25  dječaka u dobi od 4 do 10 godina. Podaci su dobiveni promatranjem djece u terapiji kroz Upitnik za procjenu ASI-ja® uz AAT terapijskog psa (upitnik MKF ASI/AAT) prema pet kategorija  MKF-a: funkcioniranja osjetila, učenja i primjenjivanja znanja, općih zadataka i zahtjeva, pokretljivosti, komunikacije, međuljudske interakcije i odnosa. Usporedbom rezultata vidljiva je  značajna razlika prije i nakon ASI® terapije uz AAT psa prema MKF-u u smjeru značajno slabije izraženosti poteškoća nakon terapije u svim kategorijama kod 29 djece. Smanjene su  teškoće te je povećana samostalnost u svih pet kategorija MKFa osjetila, aktivnosti i sudjelovanja, učenja i primjenjivanja znanja, pokretljivosti (motorike), komunikacije, međuljudske  interakcije i odnosa (socijalizacije). U radu je dodatno objašnjena terminologija, standardi, kompetencije terapeuta i stručnog voditelja, odabir i školovanje terapijskog psa koji su potrebni  za provođenje ASI-ja® i AAT-a te je pokazano da se terapija uz terapijskog psa za djecu u ASI-ju® izvodi prema mjerama vjerodostojnosti ASI-ja® (engl. ASI fidelity measure,  ASIFM) te međunarodnim standardima pasa pomagača i AAT-a.

Ključne riječi: Ayres senzorička integracija® (ASI®), terapija potpomognuta životinjama (AAT), pas pomagač, terapijski pas, MKF

https://doi.org/10.24141/1/9/2/9