Podobrazovanost pripadnika romske nacionalne manjine i razlozi odustajanja od školovanja

1 Andreja Tursić
1 Aleksandar Racz

1 Zdravstveno veleučilište Zagreb

Sažetak
Romska nacionalna manjina predstavlja važan dio društva u Republici Hrvatskoj. Romi imaju bogatu povijest i kulturu, a obrazovanje ima ključnu ulogu u integraciji i socijalnoj inkluziji  svih građana, a posebno kod manjinskih skupina kao što su Romi. Nažalost, podobrazovanost pripadnika romske nacionalne manjine predstavlja ozbiljan problem koji zahtijeva pažnju i  rješavanje. Cilj je rada analizirati problem podobrazovanosti pripadnika romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj, sistematizirati dosad poznate razloge koji dovode do  odustajanja od školovanja te predložiti mjere za poboljšanje njihova obrazovanja. Rezultati analiziranih dosad provedenih istraživanja ukazuju na nisku razinu obrazovanja među  Romima, s niskom stopom upisa u predškolske ustanove, visokim postotkom odustajanja od osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja te ograničenim pristupom visokoškolskom  obrazovanju.

Ključne riječi: Romi, obrazovanje, podobrazovanost, nacionalna manjina

https://doi.org/10.24141/1/9/2/12