Romi u Hrvatskoj kroz povijest – od nepoznavanja i stereotipizacije do prihvaćanja i integracije

1 Aleksandar Racz

1 Zdravstveno veleučilište, Mlinarska 38, 10000 Zagreb

Sažetak
Uvod: Zdravstveno veleučilište je jedina visokoškolska ustanova u Hrvatskoj koja od 2015., poštujući pravilo pozitivne diskriminacije, svake akademske godine omogućava upis po jednog  najbolje rangiranog pripadnika romske zajednice na svaki od studijskih smjerova iz područja zdravstvenih neliječničkih profesija, zahvaljujući čemu se broj pripadnika romske manjine sa  završenom najvišom razinom edukacije znatno povećava na dobrobit same zajednice, ali i društva u cjelini.

Cilj i svrha rada: Svrha je rada približiti romsku problematiku prvenstveno drugim studentima pojedinih smjerova zdravstvenih profesija kako bi se dodatno povećalo razumijevanje  važnosti uvedene prakse pozitivne diskriminacije i dodatno potaknulo većinsko stanovništvo na integraciju Roma u sve aspekte društva, uz uvažavanje i poticanje očuvanja posebnosti i  bogatstva romske zajednice.

Metode rada: U radu se na temelju korištenja sekundarnim, javno dostupnim podacima, kao i rezultatima ranije provedenih istraživanja, postupcima analize i sinteze te indukcije i  dedukcije daje pregled prisutnosti Roma u Europi i u Hrvatskoj te opisuju osnovna obilježja njihova porijekla, načina života, vjeroispovijesti, jezika i kulture kroz kritički osvrt na odnos  između romskih skupina, kao i odnos većinskog stanovništva prema Romima te poziciju romske nacionalne manjine između asimilacije i potpune integracije u društvo.

Rezultat i diskusija: Romi su najveća etnička manjina koju čini najmanje 10 do 12 milijuna ljudi, od kojih više od šest milijuna živi na području EU-a, pretežno u zemljama geografski  smještenima na teritorijima središnjih i istočnih država članica te dominantno na području Balkana. Prikaz povijesti migracije Roma prema europskom teritoriju poslužio je kao podloga  za kritički osvrt na postojeće spoznaje o teritorijalnim, kulturološkim i dijalektološkim razlikama između različitih grupa Roma kako u svijetu tako i između grupa koje žive na području  Hrvatske – sve od njihova dolaska do današnjih dana, s naglaskom na povijest i proces naseljavanja Rome Bajaše kao najbrojnije skupine Roma koji dominantno žive na području  Međimurske županije.

Zaključak: Rromanipe ili romstvo pokazuje se kao integrirajući čimbenik identiteta i očuvanja opstojnosti Roma te najvažniji čimbenik kojim se Romi opiru asimilaciji i gubitku identiteta u  odnosu na većinsko stanovništvo. Očuvanjem njihova identiteta, kulture i tradicije većinsko se stanovništvo obogaćuje kroz susret i dijalog s drugim, uz poštivanje različitosti i napredak i  rast svih uključenih u taj susret.

Ključne riječi: Romi, Rromanipe, asimilacija, integracija

https://10.24141/1/8/2/15