Spolne razlike u motivima za vježbanje, varijablama teorije planiranog ponašanja i tjelesnoj aktivnosti u slobodno vrijeme studenata Sveučilišta u Zagrebu

1 Janko Babić
2 Renata Barić
1 Zdravstveno veleučilište, Zagreb

2 Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

Sažetak
Cilj je ovog rada ispitati postoje li spolne razlike studenata Sveučilišta u Zagrebu u motivima za vježbanje, stavovima, subjektivnim normama i percipiranoj kontroli tjelesne aktivnosti, namjeri bavljenja tjelesnom aktivnošću te u razini tjelesne aktivnosti u slobodno vrijeme. Ispitano je 1304 studenata (857 ženskog spola, 447 muškog) Sveučilišta u Zagrebu. Baterija upitnika se sastojao od hrvatske verzije upitnika International Physical Activity Questionnaire, hrvatske verzije upitnika EMI-2 te Upitnika o bavljenju tjelesnom aktivnošću, koji se temelji
na teoriji planiranog ponašanja, kreiranog za potrebe ovog istraživanja.

Pokazalo se kako se studenti više od studentica bave tjelesnom aktivnošću u slobodno vrijeme, da su za vježbanje motiviraniji uživanjem, društvenim motivima, kao i snagom i izdržljivošću, dok su studentice motiviranije revitalizacijom te skupinom pretežno zdravstvenih motiva. Što se tiče varijabli teorije planiranog ponašanja, studenti su iskazali statistički značajno višu razinu percipirane kontrole povezanu s vježbanjem, dok studentice imaju statistički značajno pozitivnije stavove prema tjelesnoj aktivnosti u slobodno vrijeme. Rezultati koji ukazuju na spolne razlika studenata Sveučilišta u Zagrebu u motivacijskim čimbenicima za bavljenje tjelesnom aktivnošću, te na razlike u varijablama koje upućuju na motivacijsku strukturu, doprinijeti će kreiranju učinkovitijih intervencijskih programa u cilju aktiviranja studentske populacije.

Ključne riječi: tjelesna aktivnost, motivacija, teorija planiranog ponašanja, studentska populacija

https://doi.org/10.24141/1/8/2/1