Kontakt
Zdravstveno veleučilište,
Mlinarska cesta 38, 10 000 Zagreb,
Hrvatska
http://www.zvu.hr

Uredništvo Časopisa za primijenjene zdravstvene znanosti
E-mail: jahs@jahs.eu,
Telefon: 385 1 5495 950

Glavni urednik: Aleksandar Racz
e-mail: Aleksandar.Racz@jahs.eu

Zamjenik glavnog urednika: Damir Lučanin
e-mail: Damir.Lucanin@jahs.eu

Za web stranicu časopisa upite i prijedloge možete poslati na:
e-mail: web@jahs.eu