Volume: 9; Number: 2; December 2023

 

 • DIMAS SKAM JOSEPH, CHRISTOPHER CHUKWUEMEKA OHAGWU, ANTHONY CHUKWUKA UGWU, DLAMA ZIRA JOSEPH, ELISHA JOSEPH,
  JOHN MSHELIA HASSAN, PETER I. OBIAKO, NUHU USMAN

Veza između sociodemografskih pokazatelja i CT-dijagnosticiranih uzroka napadaja u državi Katsina, Nigerija

Relationship between Sociodemographic Indices and CT-Diagnosed Aetiologies of Seizure in Katsina State, Nigeria

 

 • DARKO TOMIĆ, IVANA STOJAK, VESNA MAJHER TOMIĆ, TEA MARIĆ, MARIJA TOPALOVIĆ

Usporedba dijagnostičke vrijednosti kompjuterizirane tomografije i magnetske rezonancije Schmorlove hernije kod mladih osoba

Comparison of the Diagnostic Value of Computed Tomography and Magnetic Resonance Imaging of Schmorl’s Hernia in Young People

 

 • JASMINKA GAGULA, ANA KATUŠIĆ

Kvaliteta pokreta vrpoljenja i motorički ishod u drugoj godini života kod prijevremeno rođene djece s perinatalnom ozljedom mozga

The Quality of Fidgety Movements and Motor Outcome at 2 Years of Age in Preterm Born Children with Perinatal Brain Injury

 

 • DORA GRGIĆ, DALIBOR KISELJAK, IVAN UGARKOVIĆ, NIKOLINO ŽURA

Atletske discipline sprinta nakon amputacije donjeg ekstremiteta

Athletic Disciplines of Sprinting after Lower Extremity Amputation

 

 • SABRINA TANTULA, AMER OVČINA, ARZIJA PAŠALIĆ, SUADA BRANKOVIĆ, JASMINA MAHMUTOVIĆ, HAMID PALALIĆ

Utjecaj dobrih komunikacijskih vještina nadređenih na radne procese

Influence of Managers’ Good Communication Skills on Work Processes

 

 • ANITA ŠANTOR, OLIVERA PETRAK

Emocionalno stanje pacijenata prije i nakon operacije kuka

Emotional State of Patients before and after Hip Surgery

 

 • ADMIR DILBEROVIĆ, ANA STANIĆ

Dijagnostička važnost troponina u akutnom infarktu miokarda

Diagnostic Significance of Troponin in Acute Myocardial Infarction

 

 • IVA TAKŠIĆ, MELITA RUKAVINA, MORANA RADMAN

Odrednice stavova prema homoseksualnim osobama kod studenata zdravstvenih studija

Attitude Determinants towards Homosexuals in Healthcare Students

 

 • DAVOR DUIĆ, ANDREJA BARTOLAC, KSENIJA BAŽDARIĆ

Ispitivanje povezanosti terapije Ayres senzoričke integracije (ASI®) uz terapijskog psa (AAT) i stupnja potrebne podrške djetetu prema Međunarodnoj klasifikaciji funkcioniranja, onesposobljenosti i zdravlja (MKF)

Examining the Association of Ayres Sensory Integration Therapy (ASI) with Therapy Dogs (AAT) and the Level of Support a Child Needs According to the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)

 

 • ANDREJA BARTOLAC

Mogu li intervencije temeljene na mindfulnessu (MBI) osnažiti mentalno zdravlje i dobrobit zdravstvenih radnika? Pregled novijih istraživanja

Can Mindfulness-Based Interventions (MBI) Support the Mental Health and Well-Being of Healthcare Workers? Overview of Recent Research

 

 • IVA LONČARIĆ KELEČIĆ

The Effectiveness of Extracorporeal Shockwave Therapy in the Treatment of Chronic Low Back Pain: A Systematic Review

Učinkovitost izvantjelesne terapije udarnim valom u liječenju kronične križobolje: Sustavni pregled literature

 

 • ANDREJA TURSIĆ, ALEKSANDAR RACZ

Podobrazovanost pripadnika romske nacionalne manjine i razlozi odustajanja od školovanja

Undereducation of Members of the Roma National Minority and Reasons School Dropout

 

 • ANĐELA STRUJIĆ, IVNA KOCIJAN

Chromosomal Deletion Syndromes: Common Types, Causes and Detection Methods

Sindromi kromosomskih delecija: učestali tipovi, uzroci i metode detekcije

 

 • TENA VENUS

Model povećanja dostupnosti zdravstvene skrbi cijepljenjem osjetljivih skupina stanovništva Virovitičko-podravske županije tijekom pandemije bolesti COVID-19

Innovative Models of Vaccination for Increasing Availability of Health Care Needs of Vulnerable Populations of Virovitica-Podravina County during COVID-19 Pandemic