Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/magisinf/jahs.eu/wp-content/plugins/qtranslate-x/qtranslate_frontend.php on line 497
Stavovi pripadnika Romske populacije na području Bjelovarsko-bilogorske županije o obiteljskom nasilju | Journal of Applied Health Sciences

Stavovi pripadnika Romske populacije na području Bjelovarsko-bilogorske županije o obiteljskom nasilju

https://doi.org/10.24141/1/5/1/5

1 Aleksandar Racz
2 Veljko Kajtazi

1 Zdravstveno veleučilište, Zagreb
2 Savez Roma u Republici Hrvatskoj „Kali Sara“

Puni tekst: hrvatski, pdf

Sažetak
Opći cilj postavljen hrvatskom Nacionalnom strategijom za uključivanje Roma jest poboljšati položaj romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj smanjivanjem višedimenzionalnog jaza između romskog i ostalog stanovništva te na usklađen, otvoren i transparentan način postići potpuno uključivanje Roma u sve segmente društva i zajednice. Glavni cilj istraživanja bio je istražiti stavove pripadnika Romske populacije s područja Bjelovarsko-bilogorske županije o nasilju u obitelji te istražiti vrstu i razmjere njihove izloženosti pojedinim oblicima nasilja. Pomoćni cilj bio je istražiti uvjerenja i stavove ispitanika o prošnji među djecom te uvjerenja i stavove ispitanika o povjerenju u institucije kao mjesta prijave nasilja i pružanja zaštite žrtvi u slučajevima izloženosti obiteljskom nasilju. Istraživanje je provedeno metodom anketiranja na prigodnom uzorku od 70 ispitanika koji su bili polaznici edukacijskih radionica na temu usvajanja socijalnih vještina usmjerenih na smanjenje neprihvatljivog ponašanja kod djece i mladih u organizaciji Saveza Roma „Kali Sara” na području Grubišnog Polja i Bjelovara u siječnju 2019. godine. Podaci su obrađeni standardnim programskim paketom SPSS. Rezultati su potvrdili sve tri hipoteze istraživanja, i to: da nema razlike u incidenciji izloženosti nasilju u obitelji između pripadnika romske nacionalne manjine u odnosu na sekundarne podatke o izloženosti nasilju u obitelji kod neromske populacije u RH; da žrtve nasilja iznimno rijetko prijavljuju doživljeno nasilje u obitelji, te da romska populacija nema jasno izgrađene stavove o odnosima nasilnik – žrtva i dijeli predrasude o krivnji žrtve za doživljeno nasilje.

Ključne riječi: obiteljsko nasilje, Romi, integracija, Savez Roma u Republici Hrvatskoj „Kali Sara”