Fizikalno-kemijski profili hrvatskog meda s prikazom potrošnje među studentima zdravstvenog usmjerenja

Prethodno priopćenje
https://doi.org/10.24141/1/3/1/6

Natalija Uršulin-Trstenjak ; Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Varaždin, Hrvatska
Davor Levanić ; Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Varaždin, Hrvatska
Ivana Grabar ; Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Varaždin, Hrvatska
Marijana Koldenjak; Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Varaždin, Hrvatska
Jasna Bošnir ; Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar”, Zagreb, Hrvatska

Puni tekst: engleski, pdf (2 MB)

Sažetak
Potrošači postaju sve svjesniji potrošnje meda – hrane sa svojstvima korisnima za zdravlje.

U skladu s Direktivom Vijeća Europske unije o medu, kao i sa sadašnjim zakonodavstvom u Republici Hrvatskoj, zahtjev za označavanje botaničkog podrijetla meda nektara jest prisutnost dominantnoga cvjetnog peluda te senzorska i fizikalno-kemijska analiza.

Rad je prikaz potvrde botaničkog podrijetla i profila fizikalno-kemijskih parametara meda s razlikama u sezoni/regijama, kao i potrošnje meda.

Ovim istraživanjem obuhvaćeno je 200 uzoraka meda bagrema, prikupljenih od pčelara kroz dvije sezone u pet hrvatskih regija – 20 uzoraka iz svake regije. Istraživanje je provedeno na 151 studentu kako bi se prikupile informacije o navikama konzumacije meda među studentima.

U radu su primijenjene sljedeće metode istraživanja: melisopalinološka i fizikalno-kemijska analiza, test ANOVA i anketa.

Svi ispitani uzorci sadrže dovoljan broj peludnih zrnaca > 20 % Robinia pseudoacacia. Rezultati su fizikalno-kemijskih parametara kvalitete sljedeći: voda 15,99 – 18,03 %, slobodne kiseline 8,16 – 12,94 mEq / 1000 g, električna vodljivost 0,12 – 0,22 mS/cm, reducirajući šećeri 66,94 – 70,88 g / 100 g, saharoza 0,10 – 2,90 g / 100 g, dijastaza 9,07 – 15,14 DN, HMF 0,50 – 18,99 mg/kg.

Provedena analiza varijance podataka unutar fizikalno-kemijskih parametara s obzirom na sezone i regije pokazuje da postoji statistički značajna razlika (p-vrijednost) među sezonama (p < 0,05) za vodu, dok aktivnost dijastaze pokazuje statistički značajnu razliku između regija (p < 0,05).

Od 93 % (141) ispitanika koji konzumiraju med, 44 % (63) ih konzumira med u količinama manjima od hrvatskog prosjeka.

Ključne riječi
bagremov med; fizikalno-kemijski parametri; botaničko podrijetlo