Volume: 9; Number: 1; March 2023

 

  • ZDRAVKO MAČEK, GORDANA GROZDEK ČOVČIĆ, MARIO MANDIĆ, DARKO PUH, MARIN TUČIĆ

Fizioterapijske metode procjene kod pacijenata s moždanim udarom u Republici Hrvatskoj

Physiotherapy methods of assessment for stroke patients in the Republic of Croatia

 

  • NERMINA TERZO, AMER OVČINA, ERNELA EMINOVIĆ, SUADA BRANKOVIĆ, ENISA ŠLJIVO, JASMINA MAHMUTOVIĆ, AMELA SALIHOVIĆ

Informiranost i stavovi medicinskih sestara Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (CCUS) organizaciji palijativne skrbi

Awareness and attitudes of nurses of the Clinical center of the University of Sarajevo (CCUS) towards the organization of palliative care

 

  • AMER OVČINA, SADETA BEGIĆ, ERNELA EMINOVIĆ, EMILIJA HRAPOVIĆ, MARIJAN MARJANOVIĆ, VEDRAN ĐIDO, HADŽAN KONJO, ENISA ŠLJIVO

Conflict situation management in nursing clinical practice

Upravljanje konfliktima u sestrinskoj kliničkoj praksi

 

  • EDIN MEDJEDOVIC, ASIM KURJAK, SABINA SEHIC- KRSLAK, ZLATAN ZVIZDIC, EDIN BEGIC, AMER IGLICA, ALMA SULJEVIC, SABAHETA JONUZOVIC – PROSIC, AMELA HAJDAREVIĆ, FAHIRA IMAMOVIC

LEAN concept – possibilities of implementation and improvement of business processes in public healthcare organizations

LEAN koncept – mogućnosti implementacije i unapređenja poslovnih procesa u javnozdravstvenim ustanovama

 

  • IVANA ŽIVODER, MIHAELA KRANJČEVIĆ-ŠČURIĆ, LEONARDA HABIJAN, MARA ŽUPANIĆ

Ispitivanje stavova o cijepljenju u zajednici

Investigation of community attitudes towards vaccination

 

  • ALEN RONČEVIĆ, GORAN BLAGUS, MARINA VEKIĆ MUŽEVIĆ, DARIO MUŽEVIĆ, BRUNO SPLAVSKI

High-speed drill craniostomy as a minimally invasive method of chronic subdural hematoma management. Preliminary results of a pilot study

Liječenje kroničnih subduralnih hematoma minimalno invazivnom metodom trepanacije visokoobrtajnom brusilicom. Preliminarni rezultati pilot-studije

 

  • BRUNO SPLAVSKI

A Brief Review of the History of Global and Croatian Neurosurgery

Kratak pregled povijesti svjetske i hrvatske neurokirurgije

 

  • LAURA MANIN, HRVOJE JAKOVAC

Patofiziološki mehanizmi djelovanja životinjskih i biljnih toksina

Pathophysiological mechanisms of animal and plant toxins actions

 

  • LUKA MATANOVIĆ, IVAN MARIĆ, JOSIP LOJEN, MILJENKO FRANIĆ, TOMISLAV MADAREVIĆ

Infekcije lokomotornog sustava – pregledni rad

Infections of the musculoskeletal system – review article

 

  • IVANA JURČIĆ ČULINA

Kserostomija kao javnozdravstveni problem

Xerostomia as a public health problem